av+ av- e vbat pins function?

(3 posts) (3 voices)